2012. máj 11.

Biztonsági övezet Pakson

írta: energiabox
Biztonsági övezet Pakson

Szerző: Perger András

Az Országos Atomenergia Hivatal, közelmúltbeli jogszabályi változások miatt, a paksi atomerőmű körüli biztonsági övezettel kapcsolatban felülvizsgálatot folytatott le. Ennek eredményeképpen a biztonsági övezet (az a terület, ahol az erőmű normál üzeméből származó sugárterhelés nem érheti el a 90 mikrosievert/év értéket) méretét a felülvizsgálat során 500 méterben állapították meg (illetve erre tesznek javaslatot), jelentősen lecsökkentve az 1983 óta, jogszabály szerint érvényes 3 km-t.

A 4-es reaktortól 3 km-re találhatóak Paks város első házai

Az új jogszabály minimálisan 500 méterben határozza meg, és a maximális kiterjedését illetően folytatta le a hatóság a felülvizsgálatot - amely nem látta indokoltnak a minimálisnál nagyobb terület kijelölését. A vonatkozó sugáregészségügyi rendelkezésekkel összhangban, az atomerőmű kibocsátásaiból származtatható dózisértékek alapján megállapított, a reaktorépületektől mért 500 méteres területen belül lesz tehát tiltott mostantól pl. az építkezés. Nem kívánok vitatkozni sem a jogszabállyal, sem az elvégzett felülvizsgálattal, sem elvi, sem tartalmi kérdésekben. Mindenképpen figyelemreméltó eredményekre jutunk azonban, amennyiben megvizsgáljuk az övezethatárokat térképen.

A fenti képen az látható, hogy Paks város déli, utolsó házai pont 3 km-re vannak az irányadó pontként szolgáló reaktorépülettől*. Az alábbiakban pedig, hogy Dunaszentbenedek, és Uszód esetében is teljesül a 3 km-es korlátozás. Felmerülhetne, hogy az annak idején bevezetett 3 km-es korlátozás az akkori helyzethez igazodott, azaz úgy határozták meg a biztonsági övezetet, hogy milyen messze voltak az adott települések. Ehhez azonban ismerni kellene az akkori állapotot, a belterültbe vont területek akkori határait stb. Kiemelem még, hogy az atomerőműtől délnyugatra található Csámpa házai kb. 1,7-2 km-re találhatóak az erőműtől, azaz, ebben az esetben úgy tűnik, a fennálló állapotot elfogadta a korábbi szabályozás.

Az atomerőmű és Dunaszentbenedek távolsága (a mért 2,87 km magyarázata, hogy csak hozzávetőleges pontossággal tudtam berajzolni vonalak kiinduló pontjait a képre)

Az atomerőmű és Uszód távolsága

Amennyiben figyelembe vesszük, hogy Pakson új blokkokat terveznek építeni, akkor érdekes megállapítást tehetünk: a jelenleg üzemelő reaktoroktól északra eső területekre építendő reaktoroktól Paks város legdélebbi épületei várhatóan kb. 2,5 km-re fognak elhelyezkedni. A korábbi, a biztonsági övezetet 3 km-ben meghatározó előírás tehát lehetetlenné tenné a tervezett blokkok megépítését, a jelenlegi beépítettség tükrében a 3 km-es előíráshoz való ragaszkodás miatt Pakson házakat kellene lebontani. Nem állítom, hogy ezzel függ össze a jelenlegi változtatás (az OAH honlapján található összefoglalóban részletes leírás található, hogy mikor hogyan változott a jogszabályi logika), de az biztos, hogy az 500 méteres övezethatár semmiképpen sincs hatással az új blokkok megépíthetőségére: a csökkentett biztonsági övezet északon és keleten az erőmű területére esik, és nyugaton és délen is csak kevéssé lógna az erőmű kerítésén túlra.

A tervezett 6-os blokk feltételezett helye és Paks város távolsága: 2,6 km

Az 500 méteres biztonsági övezet észak felé kerítésen belülre esik

* Az ábrákat a Google Earth segítségével készítettem.

Szólj hozzá

atomerőmű Paks biztonsági övezet